Değerli Öğretmenler, Kıymetli Veliler ve Sevgili Öğrenciler;
           
            Yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği üzere eğitim; ülkelerin kalkınmasına, toplumların her açıdan gelişmesine katkı sağlayan en temel ve en önemli unsurdur. Asırlar boyunca siyasi tarihe damgasını vurmuş devletler toplumsal dönüşüm ve gelişimin sağlanması açısından eğitime büyük önem vermiş, eğitimin niteliğini artırmanın yollarını aramışlardır.  Özellikle “bilgi-bilim çağı” olarak adlandırılan çağımızda ise toplumlar ve devletler, bilgi üretimine ve bilgiyi üretecek nesillerin eğitimine zorunlu olarak çok daha büyük bir önem vermektedirler. Uluslar arası düzlemde kritik bir sosyo-politik konumu haiz, bu konumunu etkin şekilde kullanmak suretiyle bölgesinde tam manasıyla söz sahibi olma ve kurulduğu günden beri muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma ülküsünü kararlı bir şekilde sürdüren ülkemiz açısından da kuşkusuz eğitimin çok özel ve önemli bir yeri vardır. Bu bakış açısıyla; genç nesillerimize bir yandan milli ve manevi değerlerimizin sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamak; öte yandan onlara küresel bakış açısıyla ülkesini ve mensubu olduğu aziz milletini ilelebet  yüceltmek için ihtiyaç duyacağı bilgi-birikim düzeyine erişmenin kapısını aralamak başta öğretmenlerimiz ve velilerimiz olmak üzere hepimizin asli vazifelerindendir. Bu vazifeyi sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek adına, velilerimizle tam bir eşgüdüm içerisinde öğrencilerimizin sürekli takibi, sosyo-kültürel yönlerinin ve farklı yeteneklerinin açığa çıkarılması ve desteklenmesi, düzenli aralıklarla durum değerlendirmesi yapmak suretiyle sorunların tespiti ve çözüm yollarının araştırılması açısından gerekli gayreti hep birlikte göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilçemiz ve ülkemize başarılar getirmesinin temenni ediyorum.
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                  Tarık BAHADIR
                                                                                                                                                                                                             Sarayönü Kaymakamı